Nhận thông tin khuyến mại, tiết kiệm lên tới 67 triệu đồng