Bảng giá chăn ga gối đệm Everon các mẫu mới nhất 2019

0 Bình luận / 1533 Lượt xem

Với nhiều sản phẩm thương hiệu Everon đa dạng, Đệm Xinh mang tới bảng giá chăn ga gối đệm Everon khác nhau phù hợp cho từng nhu cầu của cá nhân khách hàng/đơn vị.

Hoạt động trong suốt thời gian từ năm 2012, Đệm Xinh là hệ thống chăn ga gối đệm chính hãng, cao cấp, uy tín, chất lượng được đông đảo khách hàng lựa chọn sử dụng.

Với hệ thống 14 Showroom tại Hà Nội và mong muốn đem đến sản phẩm chất lượng và tốt cho sức khỏe. Đệm Xinh liên tục cập nhật Giá Everon: Bảng giá chăn ga gối everon, Bảng giá đệm everon.

I, Bảng giá chăn ga gối Everon ( Giá Niêm Yết chưa áp dụng khuyến mại)

1, BẢNG GIÁ EVERON PRINT NĂM

Sản phẩmKích cỡEP-1810EP-1812EP-1817EP-1818
Vỏ chăn160*200  1,265,000  1,826,000     880,000  1,012,000
180*200  1,397,000  1,837,000  1,023,000  1,166,000
200*220  1,694,000  2,167,000  1,210,000  1,430,000
Chăn hè180*220  1,771,000  2,431,000  1,375,000  1,628,000
200*220  1,947,000  2,453,000  1,507,000  1,793,000
Chăn bốn mùa200*220  1,914,000  2,387,000  1,419,000  1,639,000
Ga phủ120*190  1,507,000  2,123,000  1,232,000  1,408,000
150*190  1,694,000  2,200,000  1,364,000  1,485,000
160*200  1,815,000  2,266,000  1,507,000  1,650,000
180*200  1,991,000  2,354,000  1,650,000  1,881,000
200*220  2,233,000  2,695,000  1,881,000  2,255,000
Ga chun chần120*190     946,000  1,100,000     748,000     847,000
150*190  1,100,000  1,199,000     858,000     968,000
160*200  1,298,000  1,353,000     935,000  1,056,000
180*200  1,353,000  1,452,000  1,045,000  1,177,000
200*220  1,584,000  1,793,000  1,210,000  1,375,000
Ga chun120*190     627,000     737,000     484,000     572,000
150*190     759,000     858,000     550,000     649,000
160*200     792,000     935,000     572,000     682,000
180*200     869,000  1,034,000     660,000     781,000
200*220  1,034,000  1,276,000     781,000     924,000
Vỏ gối35*50     154,000     209,000     143,000     165,000
45*45     132,000     165,000     110,000     132,000
45*65     220,000     275,000     176,000     209,000
Vỏ gối ôm60*80     176,000     209,000     143,000     176,000
80*100     231,000     275,000     187,000     231,000
Bộ chăn ga (1 ga phủ + 1 vỏ chăn 200*220 + 2 vỏ gối 45*65)150*190  3,828,000  4,917,000  2,926,000  3,333,000
160*200  3,949,000  4,983,000  3,069,000  3,498,000
180*200  4,125,000  5,071,000  3,212,000  3,729,000
200*220  4,367,000  5,412,000  3,443,000  4,103,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) 

2, BẢNG GIÁ EVERON SOLID

Sản phẩmKích cỡES-1801ES-1802ES-1803ES-1804ES-1805
Vỏ chăn160*200         1,309,000         1,463,000         1,221,000         1,562,000         1,397,000
180*200         1,441,000         1,606,000         1,386,000         1,716,000         1,551,000
200*220         1,628,000         1,760,000         1,540,000         1,936,000         1,738,000
Chăn hè180*220         1,639,000         1,760,000         1,661,000         1,892,000         1,606,000
200*220         1,793,000         1,914,000         1,815,000         2,035,000         1,771,000
 Chăn bốn mùa 200*220         1,848,000         1,969,000         1,749,000         2,156,000         1,947,000
Ga phủ120*190         1,518,000         1,452,000         1,463,000         1,804,000         1,518,000
150*190         1,683,000         1,606,000         1,617,000         1,969,000         1,672,000
160*200         1,837,000         1,760,000         1,771,000         2,123,000         1,826,000
180*200         1,991,000         1,914,000         1,925,000         2,288,000         1,980,000
200*220         2,244,000         2,167,000         2,178,000         2,552,000         2,244,000
Ga chun chần120*190            858,000            847,000            858,000            858,000            880,000
150*190            979,000            968,000            979,000            979,000         1,001,000
160*200         1,067,000         1,056,000         1,067,000         1,067,000         1,089,000
180*200         1,177,000         1,166,000         1,177,000         1,177,000         1,199,000
200*220         1,364,000         1,353,000         1,364,000         1,364,000         1,397,000
Ga chun120*190            528,000            528,000            528,000            528,000            528,000
150*190            616,000            616,000            616,000            616,000            616,000
160*200            671,000            671,000            671,000            671,000            671,000
180*200            748,000            748,000            748,000            748,000            748,000
200*220            891,000            891,000            891,000            891,000            891,000
Vỏ gối35*50            154,000            143,000            154,000            198,000            154,000
45*45            154,000            176,000            143,000            220,000            209,000
45*65            264,000            242,000            220,000            308,000            286,000
Vỏ gối ôm60*80            198,000            209,000            264,000            319,000            176,000
80*100            253,000            264,000            319,000            385,000            231,000
Bộ chăn ga (1 ga phủ + 1 vỏ chăn 200*220 + 2 vỏ gối 45*65)150*190         3,839,000         3,850,000         3,597,000         4,521,000         3,982,000
160*200         3,993,000         4,004,000         3,751,000         4,675,000         4,136,000
180*200         4,147,000         4,158,000         3,905,000         4,840,000         4,290,000
200*220         4,400,000         4,411,000         4,158,000         5,104,000         4,554,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)  

3, BẢNG GIÁ BỘ EVERON SET

Sản phẩmKích cỡES-1838ES-1839ES-1840ES-1841ES-1842Ghi chú
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65 + 02 vỏ gối tựa 45*45 + 01 vỏ gối ôm 60*80/80*100)150*190  4,466,000  5,313,000  4,202,000  4,323,000  4,257,000 Vỏ gối ôm 60*80
160*200  4,631,000  5,522,000  4,367,000  4,499,000  4,422,000 Vỏ gối ôm 80*100
180*200  4,774,000  5,687,000  4,510,000  4,653,000  4,554,000 Vỏ gối ôm 80*100
200*220  5,005,000  5,951,000  4,730,000  4,884,000  4,774,000 Vỏ gối ôm 80*100
Bộ ga chun chần (01 ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65)150*190  3,421,000  4,015,000  3,124,000  3,168,000  3,245,000 
160*200  3,509,000  4,103,000  3,201,000  3,245,000  3,322,000 
180*200  3,608,000  4,224,000  3,300,000  3,355,000  3,410,000 
200*220  3,784,000  4,433,000  3,465,000  3,531,000  3,575,000 
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)    

4, BẢNG GIÁ ARTEMIS SOLID

Sản phẩmKích cỡAS-1801AS-1802AS-1803AS-1804AS-1805
Bộ chăn ga: 01 Chăn bốn mùa 220*240 + 01 Ga phủ/1 Ga chun chần + 04 Vỏ gối 50*70 + 02 Vỏ gối tựa 50*50 + 01 Vỏ gối ôm 60*80/80*100 Bộ ga phủ 160*200  16,786,000   14,267,000  12,848,000   16,676,000   12,507,000
 Bộ ga phủ 180*200  17,127,000   14,597,000  13,189,000   16,995,000   12,870,000
 Bộ ga phủ/ga chun chần 200*220  15,488,000   13,200,000  11,990,000   15,939,000   11,858,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)

Ghi chú: * Bộ 160*200 bao gồm 1 ga phủ 160*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 60*80. * Bộ 180*200 bao gồm 1 ga phủ 180*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100. * Bộ 200*220 bao gồm 1 ga chun chần 200*220 (riêng AS1807 và AS1808 là Ga phủ 200*220) + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100.

5, BẢNG GIÁ ARTEMIS PRINT

Sản phẩmKích cỡAP-1810AP-1811
Bộ chăn ga: 01 Chăn bốn mùa 220*240 + 01 Ga phủ/1 Ga chun chần + 04 Vỏ gối 50*70 + 02 Vỏ gối tựa 50*50 + 01 Vỏ gối ôm 60*80/80*100 Bộ ga phủ 160*200                              9,878,000                 12,265,000
 Bộ ga phủ 180*200                          10,175,000                 12,628,000
 Bộ ga chun chần 200*220                            9,614,000                 12,034,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)  
Ghi chú:   
* Bộ 160*200 bao gồm 1 ga phủ 160*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 60*80.
* Bộ 180*200 bao gồm 1 ga phủ 180*200 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100.
* Bộ 200*220 bao gồm 1 ga chun chần 200*220 + 1 chăn bốn mùa 220*240 + 4 vỏ gối 50*70 + 2 vỏ gối tựa 50*50 + 1 vỏ gối ôm 80*100.

6. BẢNG GIÁ TOPPER

Sản phẩmKích cỡEasy care (mỏng)Extra comfort (dày)
Topper160*200                     1,342,000                                                       1,848,000
180*200                     1,474,000                                                       2,035,000
200*220                     1,749,000                                                       2,409,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên) 

7. BẢNG GIÁ BỘ CHĂN LÔNG VŨ

Sản phẩmKích cỡPL-1806PL-1807PL-1808PL-1809
Bộ chăn lông vũ (bao gồm: 01 chăn đông 200*220 + 01 ga chun + 02 vỏ gối 50*70)160*200               7,733,000  7,733,000  7,733,000  7,733,000
180*200               7,931,000  7,931,000  7,931,000  7,931,000
200*220               8,261,000  8,261,000  8,261,000  8,261,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)   

8. BẢNG GIÁ BỘ SUMMER SET 

Sản phẩmKích cỡSM-1803SM-1804
Bộ mùa hè (01 ga chun + 01 chăn hè 180*220 + 02 vỏ gối 45*65)150*190    2,310,000               2,310,000
160*200    2,310,000               2,310,000
180*200    2,310,000               2,310,000
200*220    2,420,000               2,420,000
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)  

9. BẢNG GIÁ EVERON LITE

Sản phẩmKích cỡEVE-1710EVE-1711EVE-1712EVE-1715EVE-1716EVE-1717EVE-1718Ghi chú
Bộ ga chun ( Bao gồm: 01 ga chun + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm)160*200    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,397,000 Vỏ gối ôm 60*80
180*200    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,540,000 Vỏ gối ôm 80*100
200*220    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,628,000 Vỏ gối ôm 80*100
Chăn bốn mùa200*220    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,145,000 
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)      
          
          
Sản phẩmKích cỡEVS-1701EVS-1702EVS-1703EVS-1704EVS-1705Ghi chú
Bộ ga chun chần ( Bao gồm: 01 ga chun chần + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm)160*200    1,804,000    1,903,000    1,518,000    1,925,000    1,749,000 Vỏ gối ôm 60*80
180*200    1,980,000    2,090,000    1,650,000    2,123,000    1,914,000 Vỏ gối ôm 80*100
200*220    2,189,000    2,321,000    1,832,600    2,354,000    2,123,000 Vỏ gối ôm 80*100
Chăn bốn mùa200*220    2,244,000    2,244,000    2,475,000    2,464,000    2,321,000 
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)      

II, Bảng giá Đệm Everon

1, BẢNG GIÁ ĐỆM LÒ XO EVERON

Sản phẩmKích cỡEVE-1710EVE-1711EVE-1712EVE-1715EVE-1716EVE-1717EVE-1718Ghi chú
Bộ ga chun ( Bao gồm: 01 ga chun + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm)160*200    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,386,000    1,397,000 Vỏ gối ôm 60*80
180*200    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,507,000    1,540,000 Vỏ gối ôm 80*100
200*220    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,595,000    1,628,000 Vỏ gối ôm 80*100
Chăn bốn mùa200*220    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,024,000    2,145,000 
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)      
          
          
Sản phẩmKích cỡEVS-1701EVS-1702EVS-1703EVS-1704EVS-1705Ghi chú
Bộ ga chun chần ( Bao gồm: 01 ga chun chần + 02 vỏ gối 45*65 + 01 vỏ gối ôm)160*200    1,804,000    1,903,000    1,518,000    1,925,000    1,749,000 Vỏ gối ôm 60*80
180*200    1,980,000    2,090,000    1,650,000    2,123,000    1,914,000 Vỏ gối ôm 80*100
200*220    2,189,000    2,321,000    1,832,600    2,354,000    2,123,000 Vỏ gối ôm 80*100
Chăn bốn mùa200*220    2,244,000    2,244,000    2,475,000    2,464,000    2,321,000 
(Ghi chú: Kích thước thực tế có thể thay đổi chút ít so với thông số trên)      

2, BẢNG GIÁ ĐỆM BÔNG ÉP EVERON

Sản PhẩmĐộ dày (cm)120 x 190150 x 190160 x 195160 x 200180 x 200200*220
ĐỆM BÔNG ÉP5cm2.310.0002.670.0002.880.0002.960.0003.300.0004.477.000
9cm2.850.0003.480.0003.770.0003.860.0004.270.0005.840.000
15cm4.410.0005.330.0005.750.0005.910.0006.600.0008.127.000
18cm4.950.0006.080.0006.570.0006.740.0007.500.0009.268.000
Đệm than hoạt tính11cm5.170.0006.010.0006.570.0006.670.0007.450.00010.089.000
*Lưu ý: Kích thước thực tế  có thể thay đổi chút  ít so với kích thước trên.  

3. BẢNG GIÁ RUỘT CHĂN, RUỘT GỐI EVERON

RUỘT GỐI    
     
SẢN PHẨMKT (cm) GIÁ
Ruột gối baby25 x 45                   70,000
Ruột gối tựa45 x 45                 100,000
Ruột gối tựa70 x 80                 190,000
Ruột gối tựa vuông, tròn, tim50 x 50                 115,000
Ruột gối trẻ em35 x 50                   95,000
Ruột gối mỏng45 x 65                 150,000
Ruột gối dày45 x 65                 160,000
Ruột gối chống ngáy45 x 65                 185,000
Ruột gối xuất khẩu45 x 65                 325,000
Ruột gối xuất khẩu50 x 70                 370,000
Ruột gối ôm60 x 80                 175,000
Ruột gối ôm80 x 100                 280,000
 
KT (cm)RUỘT CHĂN
DÀYMỎNGXUẤT KHẨU INVISTA
160 x 2006405901.240.000 
180 x 2007106501.320.000 
200 x 2208357701.590.000 1.990.000
220 x 240    2.255.000


 Lưu Ý: Bảng giá trên là giá niêm yết của nhà sản xuất, chưa trừ % chiết khấu trong các chương trình khuyến mại cụ thể tại Đệm Xinh. Bảng giá được áp dụng tại thời điểm bài viết được cập nhật.

Tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm chăn ga gối đệm Everon trong nước Để nhận được những hỗ trợ về bảng giá Đệm Everon hay chăn ga gối nhanh nhất, quý khách có thể:

Đệm Xinh cam kết với khách hàng

➤ 100% các sản phẩm là hàng chính hãng, chế độ bảo hành chính hãng.

➤ Giá cả cạnh tranh, các chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục để bạn có cơ hội mua chăn ga gối đệm với mức giá KHÔNG TƯỞNG.

➤ Miễn phí đổi trả sản phẩm trong 30 ngày đầu mua hàng.

➤ Mua hàng trả góp với lãi suất 0%.

➤ Bảo hành dài hạn lên tới 20 năm.

➤ Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội (bán kính 20km) và hỗ trợ vận chuyển hàng trên toàn quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Trả lời